Om mig

Större delen av mitt liv har kretsat kring mat, och det gör så fortfarande.

Jag forskar om mat, skriver om mat och försöker på olika sätt utveckla både den mat som säljs och vårt sätt att äta den. Dessutom lagar jag mat, fast inte längre professionellt. Framför allt är jag intresserad av varför vi äter. Matens betydelse för relationer mellan människor och för den personliga identiteten fascinerar mig. Mat har en unik förmåga att skapa både gemenskap och skillnad, frigörelse och förtryck, förändring och stabilitet.

 

Liten självbiografi

Jag  föddes 1971 i Lund. Gick restaurangskola på gymnasiet, fick 1988 min första heltidsanställning, på Grand Hotell i Lund som kock. I mitten på 1990-talet började jag parallellt med kockarbetet att studera på universitetet i Lund och fick år 2000 en doktorandtjänst vid Etnologiska Institutionen. 2005 disputerade jag på en avhandling om mjölkens kulturella betydelse i Sverige och blev 2010 docent i Etnologi.

 

Forskning och utveckling

Sedan flera år håller jag på med forskning om den gastronomiska utvecklingen i Sverige. Hur det gick till när restaurangkocken gick från slusk till mediehjälte kan du läsa om i boken ”Den gastronomiska revolutionen” (Carlssons 2012). För närvarande håller jag tillsammans med Karin M Ekström på med ett projekt om den kulinariska turismens framväxt i Sverige. 2015 inleder jag arbetet med den tredje delen, som handlar om hur matlagningen och måltiderna i hemmet har förändrats. För att förstå mat och måltid behövs olika sorters kunskap, både från olika vetenskapliga discipliner, men också en kombination av handens och hjärnans kunnande för att skapa bättre mat. Jag är därför mycket engagerad i samarbets- och utvecklingssammanhang. Jag är koordinator för den tvärvetenskapliga plattformen Lund University Food Studies www.lufo.lu.se, jag arbetar med utvecklingsprojekt inom Livsmedelsakademin, bland annat Smaka på Skåne, och jag är sedan 2012 preses i Måltidsakademien.

 

Undervisning

Jag undervisar inom etnologi, tillämpad kulturanalys, samt om mat och måltid. Jag har varit projektkoordinator under utvecklandet av den första Öresundsövergripande Masterutbildningen ”Master of Applied Cultural Analysis”, som startade hösten 2008 (www.maca.ac) Vi har fyrtio internationella studerande, från Kina till USA, som studerar tillämpad kulturanalys. En viktig del av utbildningen är kopplingen till verksamheter utanför universitetet. Jag leder också två kurser direkt inriktade på mat; ”Gastronomy – a global and interdisciplinary perspective” och ”Sustainable eating”. Jag har även varit med om att utveckla Gastronomiprogrammet vid Högskolan i Kristianstad.

 

 

Comments are closed.

Arkiv