Om mig

Större delen av mitt liv har kretsat kring mat.Håkan Jönsson Jag forskar om mat, skriver om mat och försöker på olika sätt utveckla både den mat som säljs och vårt sätt att äta den. Dessutom lagar jag mat, en gång i tiden som  professionell kock, men numera bara till vardags.

Framför allt är jag intresserad av varför vi äter. Matens och måltidens betydelse för relationer mellan människor och för den personliga identiteten fascinerar mig. Mat har en unik förmåga att skapa både gemenskap och skillnad, frigörelse och förtryck, njutning och ångest. Måltiden är en av kulturens grundstenar, och den förtjänar mer uppmärksamhet som kulturuttryck än vad den har fått i Sverige.

 

Liten självbiografi

Jag  föddes 1971 i Lund. Gick restaurangskola på gymnasiet, fick 1988 min första heltidsanställning, på Grand Hotell i Lund som kock. I mitten på 1990-talet började jag parallellt med kockarbetet att studera på universitetet i Lund och fick år 2000 en doktorandtjänst i etnologi. År 2005 disputerade jag på en avhandling om mjölkens kulturella betydelse i Sverige och blev 2010 docent i Etnologi. Sedan några år är jag universitetslektor och delar min tid mellan etnologiska avdelningen och institutionen för livsmedelsteknik, båda vid Lunds universitet. Mat och måltid skär rakt igenom traditionella ämnesgränser, och jag känner mig priviligerad som får lov att vara en gränsgångare mellan den humanistiska och tekniska matforskningen och undervisningen.

 

Forskning och utveckling

Sedan flera år håller jag på med forskning om den gastronomiska utvecklingen i Sverige. Hur det gick till när restaurangkocken gick från slusk till mediehjälte kan du läsa om i boken ”Den gastronomiska revolutionen” (Carlssons 2012). Tillsammans med Karin M Ekström gick jag sedan vidare med ett projekt om den kulinariska turismens framväxt i Sverige, som man kan läsa om i ”På resa i Matlandet (Carlssons 2016). Därefter gick jag över till att studera hur matlagningen och måltiderna i hemmet har förändrats. Den forskningen sammanfattas i boken ”Svensk måltidskultur” (Carlssons 2020). Tillsammans med Richard Tellström har jag skrivit boken ”Från krog till krog – Svenskt uteätande under 700 år. Därutöver har jag skrivit en rad artiklar, bokkapitel, recensioner, krönikor, med mera. Fullständigt CV finns under fliken med samma namn, och allt uppdateras kontinuerligt i forskningsdatabasen LUCRIS.

För närvarande arbetar jag tillsammans med Karin M Ekström med forskningsprojektet ”Butiken som mötesplats”. På senare år har internationella forskningsprojekt och uppdrag blivit allt viktigare. Jag arbetar inom Horizon 2020-projektet NextFOOD- Educating the next generation of professionals in the agrifood system och utvecklingsprojektet SBFOODINNO Jag är också vice ordförande i den europeiska arbetsgruppen för etnologisk matforskning, SIEF Food WG.

För att förstå mat och måltid behövs  kunskap från olika vetenskapliga discipliner, men också en kombination av handens och hjärnans kunnande för att skapa bättre mat. Jag är därför mycket engagerad i samarbets- och utvecklingssammanhang. Jag har varit koordinator för den tvärvetenskapliga plattformen Lund University Food Studies, arbetat med utvecklingsprojekt inom Livsmedelsakademin, bland annat Smaka på Skåne. Sedan 2005 är jag ledamot av Måltidsakademien, (preses 2012-2015) och av Skåneländska gastronomiska akademien.

 

Undervisning

Jag undervisar inom etnologi, tillämpad kulturanalys, samt om mat och måltid. Jag har varit projektkoordinator under utvecklandet av den första Öresundsövergripande Masterutbildningen ”Master of Applied Cultural Analysis”, som startade hösten 2008. Vi har fyrtio internationella studerande, från Kina till USA, som studerar tillämpad kulturanalys. En viktig del av utbildningen är kopplingen till verksamheter utanför universitetet. Jag har utvecklat och undervisar också på två kurser direkt inriktade på mat; ”Food, tradition and innovation” och ”Sustainable eating”. På institutionen för livsmedelsteknik undervisar jag på kursen ”The Relationship between Food Industry, Society and Consumers”. Jag har även varit med om att utveckla Gastronomiprogrammet vid Högskolan i Kristianstad.

 

 

Comments are closed.

Arkiv