Böcker

Svensk måltidskultur

De senaste hundra åren har det mesta som rör mat och måltid i Sverige förändrats. Svensk måltidskultur bjuder på en historisk resa och visar hur vispar, måttsatser, sockerkakor, lufttorkade skinkor och mycket annat har bidragit till att skapa en måltidskultur med svenska särdrag. I boken behandlas också generella frågor kring måltidskulturer – dess uppkomst, utveckling och förändring. Hur skapas föreställningar om gott och äckligt, fint och fult, vi och dem, manligt och kvinnligt mitt i vardagens hackande, vispande, stekande och kokande?

Boken vänder sig till alla som är intresserade av mat, matlagning och måltider, men kanske allra mest till den som är intresserad av att få nya perspektiv på de snabba kulturella förändringar som pågår i Sverige. Läs mer och beställ boken på förlagets hemsida.

 

Från krog till krog

 

Boken är en översikt över 700 års uteätande och utedrickande i Sverige. Läsaren får följa med till ölbodar, tavernor, vinkällare, syltor, damkaféer, stadshotell, food trucks och se hur de uppståtts och utvecklats. Präster som driver kyrkkrogar, spritspioner under motbokstiden och statsägda restauranger med striptease är alla en del av historien. Som en röd tråd löper överhetens mer eller mindre framgångsrika försök att reglera uteätandet, från Alsnö stadga till dagens tvång att ingripa mot spontandans. Läs mer på förlagets hemsida

Sagt om boken:

”Från krog till krog” är det standardverk som tidigare har saknats, en grundkurs för både dem som jobbar inom näringen och för intresserade brukare av den. Anslaget är översiktligt, men med tillräckligt många och konkreta nedslag för att historien ska komma till liv på sidorna. /Svenska Dagbladet

Det är ett vackert, gediget och oavbrutet underhållande verk som följer ute ätandet från ölbodarna till vår tids ”gastronomiska revolution. /Dagens Nyheter

Från krog till krog tilldelades Måltidsakademins pris 2018 i kategorin Historisk måltidslitteratur med nomineringen:
”Nu är den här, det standardverk om uteätandets historia, som vi väntat på! Det är en sann ynnest att ledsagas av paret Jönsson och Tellström genom sju seklers myller av tavernor, brännvin, menyer och förordningar… Ambitiöst, roande och ytterst matnyttigt!”

Medförfattaren Richard Tellström är docent och lektor i måltidshistoria. Han har tidigare skrivit boken Hunger och törst och är känd från tv-programmen Landet Brunsås och Historieätarna.

 

På resa i matlandet

 

På resa i matlandet

I denna bok behandlas en bransch i stark tillväxt, den kulinariska turismen. Mat och dryck blir allt viktigare som reseanledningar, och svenska regioner satsar stort på att bli det nya Provence eller Toscana. Men vägen dit är krokig. I boken får vi möta entreprenörer som ägnar sitt liv åt att driva kulinariska besöksmål. Vi går på matfestival och kocktävling och får reda på hur det gick till att smaksätta Eurovisionsschlagerfestivalen.

Berättelserna visar på hur landsbygden integreras i upplevelse-ekonomin och hur längtan efter äkthet och närhet håller på att revitalisera den småskaliga mat- och dryckesproduktionen. Författarna vill med boken ge nya perspektiv på Sveriges utveckling som matland, en process som innebär både ekonomiska och kulturella förändringar.

Karin M. Ekström är professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och forskar om mat, kläder och kulturkonsumtion utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Håkan Jönsson är docent i etnologi vid Lunds universitet och forskar om mat- och måltidskultur, bland annat om den gastronomiska utvecklingen i Sverige.

Båda är ledamöter i Måltidsakademien.

ISBN:978 91 7331 745 0

Carlsson Bokförlag

 

 

 

Den gastronomiska revolutionen

”En revolution kan naturligtvis beskrivas på många olika sätt, men bör rimligen ge en bild av var det hände, vad som hände, och varför det hände. Jag har låtit var-frågan bilda utgångspunkten för bokens upplägg. Under arbetets gång blev jag nämligen alltmer övertygad om att den viktigaste grogrunden för den gastronomiska revolutionen fanns i restaurangköket”.

”Kockens resa från slusk till förebild är en del av den gastronomiska revolutionen. En annan är restaurangbranschens utveckling från mjölkbarer till finkrogar, en tredje är politikens väg från motbokspolitik till stadsunderstödda sommelierutbildningar.”

”Men i takt med att utvecklingen fortgått har allt större fokus lagts på det lokala . Hur kan det komma sig att det är så viktigt att kycklingen kommer från Bosarp, rödingen från Vättern och löjrommen från Kalix?”

Citaten ur bokens inledande text.

ISBN: 978-91-7331-484-8

Carlsson Bokförlag

 

 Mjölk – en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi

Hur påverkar det oss som brukade köpa ”en liter vanlig mjölk” att kunna välja mellan 20 sorters mjölk och 92 sorters yoghurt en vanlig dag i snabbköpet?

Hur blev mjölken ”det svenskaste svenska vi har”? Och hur förändras en sådan vara i globaliseringens tidevarv?

I Mjölk får vi följa mejerivarornas utveckling från Mjölkpropagandans 1920-tal till dagens överfyllda mejeridiskar.

Etnologen och kocken Håkan Jönsson gör nedslag i mejeridisken och analyserar några av de gammaldags, naturliga, hälsobringande, lätta och snabba mejeriprodukter som lanserats de senaste åren.

Mjölk låter oss se den nya ekonomins påverkan från mejeridiskens horisont.

ISBN: 91-7139-705-1

Brutus Östlings Bokförlag

 

Tio tankar om mat

Hur kan det vara så svårt att äta bra, när det har blivit så lätt att skaffa mat? Man kan ju faktiskt välja och vraka bland tusentals varor och behöver inte ens laga maten själv. Ändå känns ofta inköp och matlagning som en tvångströja i vardagen och matvanor som något som alltid blir fel: man äter för ofta , för sällan, för sött, för fett, för…

Bodil och Håkan Jönsson skriver här om hur maten förändrats med tiden , och tiden med maten. De visar också hur du kan hitta en balans när det gäller din mathållning och hur du kan upptäcka nya vägar för att få den att fungera bättre i vardagen. Dessutom har du roligt under tiden, inte minst årt Robert Nybergs illustrationer.

ISBN: 978-91-7337-023-3

Brombergs

 

naturen för mig

 

Naturen för mig

I Naturen för mig medverkar forskare från de svenska folkminnesarkiven och flera av landets universitet. Med etnologiska perspektiv undersöker de naturen som en del av människors vardag och kultur. Boken utgår från ett rikt och mångsidigt material som har samlats in över hela Sverige – genom frågelistor, intervjuer och fältarbeten. Den innehåller ett trettiotal artiklar som varvas med citat, berättelser, teckningar och fotografier. De många rösterna ger perspektiv på olika sidor av människors relationer till naturen och berör frågor som: Vad är natur? Var finns den? Vad gör vi där?

Boken ges ut i samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Folklivsarkivet vid Lunds Universitet.

ISBN: 978-91-86959-14-2

Institutet för språk och folkminnen

 

ethnologia europaea

 

Ethnologia Europaea: Journal of Europen Ethnology. Foodways Redux

During the last decades television shows have turned chefs into celebrities, and food and cooking have become an integrated part of the lifestyle and entertainment industries. At the same time food has scare-potential; food-related health problems and global food security are more prominent than ever, showing that anxieties, fears and hostility are as intimately connected with food as the joyful meal. These dynamics of late modern foodways lead to new or modified food products and services, as well as new habits and routines. New investigations of everyday food practices are thus in order: Why do people forage for berries in the forest or mobilize resources to find traditional cheese when cheaper varieties are easily available in the nearest supermarket? Why do consumers spend time in front of their computer chatting with the supplier of organic apples at the other end of the globe and how come that the seemingly trivial practice of eating cake in Norway has turned into an act of anxiety? By bringing such questions to the table, the articles in this issue of Ethnologia Europaea provide perspectives on the dynamics of contemporary food consumption and production and it´s effects and meanings in everyday life.

ISBN: 978-87 635 4151 0

Museum Tusculanum Press

 

Maten i folklivsarkivet

Etnologisk skriftserie 2013:8

”Maten i Folklivsarkivet”

 

 

Scientific, health and social aspects of the food industry

Edited by Benjamin Valdez

Boken är den första i en rad som skall behandla den nutida livsmedelsindustrin ur olika aspekter. I en artikel i boken gör jag tillsammans med Hans Knutsson och Carl-Otto Frykfors en analys av hur man kan arbeta med att öka

innovationsgraden i livsmedelsindustrin genom att öka samverkan mellan olika aktörer. Analysen bygger på erfarenheter från arbetet inom Skånes Livsmedelsakademi.

ISBN: 978-953-307-916-5

Intech

 

Skåne, mat och medier

Helena Sandberg är redaktör.

Övriga författare är  Håkan Jönsson, Josephine Östrup Backe, Olof Hedling, Johan Jarlbrink, Mats Jönsson, Magnus Lagnevik och Charlotta Lindqvist.

Mediers gestaltning av mat och dryck har inte varit ett stort forskningsområde, och att dessutom undersöka kopplingarna mellan mat och plats i dessa gestaltningar är direkt sällsynt.

Vi vill i någon mån råda bot på detta genom att i denna bok samla forskare från olika discipliner som från skilda infallsvinklar och tidsepoker analyserar platsens betydelse i representationen av mat och dryck. Den plats som undersöks i boken är Skåne.

Så följ med på en resa från Wallanderfilmernas vin och varmkorv, via mjölk och Facebook-upprop, reklamfilm från Tetra Pak, ärtsafari på Bjuvslätten, svält och potatiskravaller i press och klipparkiv, för att så småningom landa i kryddfälten på Österlen och en berättelse om hur den skånska Absolutvodkan hamnade i New Yorks barer.

ISBN: 978-91-633-7662-7


Mat – Genealogi och gestaltning

Anna Burstedt, Cecilia Fredriksson och Håkan Jönsson är redaktörer. Övriga författare är Helene Brembeck, Susanna Heldt Cassel,Lena Hellström,

Johan Hultman, Karin Salomonsson, Richard Tellström och Jacob Östberg.

Födans ursprung har blivit en viktig fråga när det gäller vårt förhållande till mat och måltider. Västerhavstorsk, stenåldersmat och dinkelvete är några exempel på hur både geografiskt, historiskt och biologiskt ursprung kan användas för att stärka matens attraktionskraft. Kraven på äkthet och ursprunglighet kring hur maten produceras, hanteras och presenteras blir allt starkare. Förståelsen av födan har blivit genealogisk: dels vill man kunna bedöma enskilda livsmedels biologiska härkomst, dels vill man fastställa dess kulturella ursprung. Boken problematiserar matens genealogi och gestaltning utifrån etnologiska, kulturgeografiska och företagsekonomiska perspektiv. Genom fallstudier miljöer som rör sig från småskaliga lantbruk till högteknologiska laboratorier belyser författarna matkulturella förändringar och deras betydelse i vardagslivet. Den gemensamma utgångspunkten handlar om att analysera hur mat och ursprung kopplas samman och gestaltas.

Boken vänder sig i första hand till universitets- och högskolestuderande på utbildningar med mat – och måltidsanknytning, men är skriven för att locka alla med intresse för matens och måltidens kulturella innebörder till läsning.

ISBN: 91-44-04554-9

Studentlitteratur

 

 

 

Comments are closed.

Arkiv